Všeobecné podmienky VYPi klub members club

Všeobecné podmienky VYPi klub members club

VYPi klub members club (ďalej len „VYPi klub“ ) je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti zákazníkov spoločnosti TOKAJ vín, spol. s r.o., M.R. Štefánika N4/1515, 075 01 Trebišov, IČO:36189588 DIČ: 2020030419 IČ DPH: SK2020030419, Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 10811/V , prevádzkujúca e-shop: www.hepybery.sk

a zákazníkov TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa, Slovenská republika, IČO: 36200905  IČ DPH: SK 2021521139, Zápis v ORSR: Okresný súd Košice I v Odd. S.r.o. vložka číslo: 11872/V,  prevádzkujúca e-shop: www.tokajmacik.sk

 

VYPi klub je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov TOKAJ vín a internetového obchodu www.hepybery.sk a zákazníkov TOKAJ MACIK WINERY a ich internetového obchodu www.tokajmacik.sk .  

Zákazníci sa stávajú členmi klubu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím súhlasom s registráciou, alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle. Neoddeliteľnou súčasťou registrácie sú tieto Všeobecné podmienky VYPi Klubu.

  1. Členstvo v VYPi klub  

Členom klubu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska a iných krajín, ktoré je možné zaregistrovať na webe, ktorá súhlasí so Všeobecnými podmienkami klubu. Zákazník môže výhody klubu využívať ihneď po úspešnej registrácii.
Členom VYPi klubu sa zákazník stáva, ak pod svojím zákazníckym účtom splní podmienky vernostného programu, a následne tak môže čerpať všetky ponúkané výhody.

Člen VYPi klub má právo čerpať zľavy na tovar a služby v internetovom obchode www.hepybery.sk   Spoločnosť TOKAJ vín spol. s r.o. si vyhradzuje právo určiť tovary a služby, ktorých predaj a poskytovanie patrí do programu klubu, rovnako tak aj spolupracujúcich externých partnerov.

Člen VYPi klub má právo čerpať zľavy na tovar a služby v internetovom obchode www.tokajmacik.sk  Spoločnosť TOKAJ MACIK WINENERY s.r.o. si vyhradzuje právo určiť tovary a služby, ktorých predaj a poskytovanie patrí do programu klubu, rovnako tak aj spolupracujúcich externých partnerov.

 

  1. Prístup k osobnému účtu VYPI klub zóna

Člen klubu sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásia na internetových stránkach www.hepybery.sk/login do svojho účtu, kde je možné aktualizovať svoje osobné údaje.

Člen klubu sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásia na internetových stránkach www.tokajmacik.sk/login do svojho účtu, kde je možné aktualizovať svoje osobné údaje.

 

V prípade podozrenia, že údaje sú známe nejakej tretej osobe, je člen klubu povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. alebo spoločnosť TOKAJ vín spol. s r.o. .

  1. Ukončenie členstva v VYPi klube

Členstvo v klube zaniká, ak:
a / člen klubu poskytol nesprávne údaje v prihláške, alebo zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje, alebo sa dopustil iného jednania v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami klubu, 
b / na žiadosť člena klubu,
c / člen klubu odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov a odhlási sa z klubu

  1. Ochrana osobných údajov členov VYPi klub

Zákazník svojim súhlasom k registrácii výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. a zaroveň aj spoločnosť TOKAJ vín spol. s r.o. spracuje osobné údaje pri registrácii uvedené do databázy, ako aj údaje získané pri obchodnom styku. Člen klubu ďalej týmto výslovne súhlasí s tým, aby spoločnosť TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. alebo spoločnosť TOKAJ vín spol. s r.o. ako správca spracovávala v súlade so zákonom č.101 / 2000 Zb. O ochrane osobných údajov osobné údaje zaregistrované na jeho meno, a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb a za účelom vyplývajúcim z podmienok klubu. TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. a TOKAJ vín spol. s r.o. je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa(ov), pričom člen klubu berie na vedomie, že takto určený spracovateľ či spracovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti klubu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a správca údaje zlikviduje.

  1. Záverečné ustanovenia 

Spoločnosť TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.  a TOKAJ vín spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zverejnenie fotografií a videozáznamov účastníkov podujatí VYPi klubu, výhercov, vrátane mien, súťaží usporiadaných v rámci klubu, vrátane mien výhercov bez finančných náhrad, s čím člen klubu súhlasí. Všetky odmeny v rámci klubu nie sú právne vymáhateľné. Spoločnosť TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. a TOKAJ vín spol s .r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti upraviť Všeobecné podmienky klubu. Členovia klubu budú o týchto zmenách informovaní na internetových stránkach www.tokajmacik.skwww.hepybery.sk .
Spoločnosť TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť klubu. Dátum ukončenia klubu bude oznámený na www.tokajmacik.sk . Spoločnosť TOKAJ vín spol s .r.o. si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť klubu. Dátum ukončenia klubu bude oznámený na www.hepybery.sk .

 

 

Založené 1.9.2022

 

                                                                                                                 VYPi klub members club

                                                                                                                        

                                                                                                                

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz